Milos Jeremic

  

моје име је Милош Јеремић и наставник сам филозофије који се бави различитим облицима обуке из филозофске праксе, али углавном оријентисан на филозофију са децом.

 

 


 

Професионално искуство


1998. године-данас


 • Пожаревачка гимназија, Пожаревац наставник филозофије организације и извођење наставе филозофије у трећем (логика са методологијом) и четвртом (историја филозофије) разреду
 • кординатор Секције за примењену филозофију и критичко мишљење члан Олимпијског комитета и међународног жирија Међународне филозофске олимпијаде за Србију
 • кординатор Националних квалификација за Међународну филозофску олимпијаду у Србији (Српске олимпијаде филозофије) коју је покренуо 2011. године

2009.године-данас


Удружење грађана „Креативна педагогија“

дужност: аутор и реализатор семинара за наставнике опис:

 • аутор и реализатор акредитованог програма обуке наставника (каталошки број 477): „Критичко мишљење у настави – први корак у развоју кључних компетенција за целоживотно учење“
 • аутор и реализатор акредитованог семинара „Мотивација за учење употребом критичког мишљења у настави“
 • коаутор и реализатор акредитованог семинара „Екологија са децом – развој еколошке свести употребом критичког мишљења у настави“
 • коаутор и реализатор акредитованог семинара „Уџбеник и оригинални текст у настави филозофије и друштвених наука“
 • коаутор и реализатор акредитованог семинара „Даровит ученик у инклузивном образовању – идентификација и подршка критичком мишљењу у настави“
 • реализатор акредитованог семинара „Аутономија наставника и ученика у настави страних језика“

2014. – 2017.


Савет Европе дужност: Независни експерт при Савету Европе опис: Фацилитатор интернет платформе Заједнице практичара Песталоци програма (facilitator of the online Community of Practice of the Pestalozzi Programme) Тренер Песталоци програма2011. -2013. године


David Publishing Company члан редакције часописа Philosophy Study (ISSN 2159-5313) • peer-reviewer за филозофију са децом, наставу филозофије, филозофију васпитања и етику2016. - данас


Удружење професора филозофије Црне Горе коаутор и реализатор семинара за наставнике коаутор и реалзатор семинара „Oblici i metode aktivne nastave Filozofije u gimnaziji koje jačaju njenu ulogu u demokratizaciji školske i šire društvene zajednice“


 

Међународни скупови

 •  20.марта 2003. године Прелиминарни скуп „Сличности између ислама и православља“ http://www.nur.rs/serbski/predavanja/seminar.htm Место: Београд Организатор: Културни центар Исламске Републике Иран у Београду,Врста ангажмана: „Muhabat i αγαπη – љубав у исламу и хришћанству",
 • излагање 2-4.јула 2009. године 14th ICPIC INTERNATIONAL CONFERENCE "Evaluation of Complex Thinking", http://icpic2009.educazione.unipd.it Место: Универзитет у Падови, Италија Организатор: Међународни савет за филозофска истраживања са децом (International Council of Philosophical Inquiry with Children – ICPIC) под патронатом национална комисије УНЕСКО-а за Италију Врста ангажмана: „Вредновање и оцењивање употребом измењене Блумове таксономије и ПИСА стандарда (Evaluation And Assessing Using Revised Bloom’s Taxonomy And PISA Standard)“ , излагање „Стратегије дефинисања (Strategies for Defining ) “,
 • демонстрација радионице 15-18. октобра 2009. године Internationalen Kongress "Kreativität - Denken - Philosophie" http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/acpc/ Место: Карл-Франценс универзитет у Грацу, Аустрија Организатор: Аустријски центар за филозофију са децом (Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie – АCPIC) под патронатом национлне комисије УНЕСКО-а за Аустрију Врста ангажмана: „Филозофија са децом у школском програму (Philosophy with Children in School Curriculum)“ ,
 • излагање 21-23. октобра 2009. године Међународна конференција „Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање“ Место: Сремски Карловци Организатор: Завод за унапређивање образовања и васпитања Врста ангажмана: учесник (грант)
 • 11-13.марта 2010. године XXII LATIN AMERICAN SEMINAR OF PHILOSOPHY FOR CHILDREN and SOPHIA NETWORK MEETING 2010 “EMPOWERMENT THROUGH PHILOSOPHY FOR CHILDREN”,www.filosofiaparaninos.org Место: Универзитет Алкала, Мадрид, Шпанија Организатор: Центар за филозофију са децом, Одељење за историју и филозофију универзитета у Алкали и Европска фондација за филозофију са децом (SOPHIA: The European Foundation for doing Philosophy with Children) Врста ангажмана: „Херменеутика са децом (Hermeneutics With Children )“, демонстрација радионице
 • 12-18.јула 2010. године 5th International summer seminar on "Philosophical Practices" www.brenifier.com Место: Шапел Сен Анре, Бургундија, Француска Организатор: Institut de Pratiques Philosophiques, Paris www.institut-de-pratiques-philosophiques.com Врста ангажмана: „Херменеутика са децом (Hermeneutics With Children ) “,
 • демонстрација радионице 21-25.новембра 2010. године World Philosophy Day Congress 2010. Место: Техеран, Иран Организатор: Iranian Institute for Philosophy http://www.irip.ir/default.aspx?lang=En Врста ангажмана: „Исламски мистицизам у филозофији са децом (Islamic Mysticism in the Philosophy with Children)“, излагање „Херменеутика са децом (Hermeneutics With Children ) “,
 • демонстрација радионице 21.новембра 2010. године Philosophy with/for Children - A Day Seminar for Iranian and Foreign Professors Место: Техеран, Иран Организатор: Institute of Humanities and Cultural Studies (IHCS) in Iran
 • Врста ангажмана: тренер 14-16.фебруара 2011. године High-Level Regional Meeting on the Teaching of Philosophy - EUROPE AND NORTH AMERICA Место: Милано, Италија Организатор: УНЕСКО Врста ангажмана: Учесник (на листи експерата) Напомена: На скупу је донета препорука за филозофско образовање у Европи и Северној Америци (Recommendations on the Teaching of Philosophy in Europe and North America) 31. септембра 2011. године SOPHIA NETWORK MEETING 2011 Место: Приватна школа Алев, Истанбул, Турска Организатор: Европска фондација за филозофију са децом (SOPHIA: The European Foundation for doing Philosophy with Children)
 • Врста ангажмана: „Херменеутика са децом (Hermeneutics With Children )“, демонстрација радионице 1-4. децембра 2011. године NON/FICTION FAIR 2011 Место: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКА, Москва http://www.cha.ru/ Организатор: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКА
 • Врста ангажмана: “Hermeneutics With Children “, workshop 14-16. септембра 2012. године SOPHIA NETWORK MEETING 2012 Место: Пожаревачка гимназија, Пожаревац, Србија (скуп је акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја под кодом S0272012) Организатор: Европска фондација за филозофију са децом (SOPHIA: The European Foundation for doing Philosophy with Children) Врста ангажмана:
 •   Координатор и организатор скупа  „Херменеутика са децом (Hermeneutics With Children )“, демонстрација радионице 8-11. мај 2014. године SOPHIA NETWORK MEETING 2014 Место: Институт за филозофију, Загреб, Хрватска Организатор: Европска фондација за филозофију са децом (SOPHIA: The European Foundation for doing Philosophy with Children) Врста ангажмана:
 • „Несташни тест (Wandering Test)“, демонстрација радионице 29. јун-6. јул 2014. Бад Вилдбад, Немачка Pestalozzi Programme Summer School – Promoting Participation (CoE 2014 0629-0706) Место: Академија у Бад Билдбаду, Немачка Организатор: Pestalozzi Programme of the Council of Europe in cooperation with the Academy of Bad Wildbad Врста ангажмана:
 • присуство 15-18. август 2014. године 13th International Conference on Philosophical Practice (ICPP) Место: Факултет за медије и комуникацију, Београд Организатор: Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду Српско удружење за филозофску праксу Врста ангажмана: „Херменеутика са децом (Hermeneutics With Children )“,
 • демонстрација радионице 28. јун-5. јул 2015. Бад Вилдбад, Немачка Summer School 2015 “Pedagogy Makes The Difference” Место: Академија у Бад Билдбаду, Немачка Организатор: Pestalozzi Programme of the Council of Europe in cooperation with the Academy of Bad Wildbad Врста ангажмана: Тренер наставника летње школе, аутор курса “Pedagogy and Philosophy of Teaching”, коаутор и кофацилитатор курса „Teacher as A Learner“
 • 26. јун-3. јул 2016. Бад Вилдбад, Немачка Summer School 2016 “Diversity of learners and diversity of teachers: learning together for a better future” Место: Академија у Бад Билдбаду, Немачка Организатор: Pestalozzi Programme of the Council of Europe in cooperation with the Academy of Bad Wildbad Врста ангажмана: Тренер наставника летње школе, аутор и реализатор курсева “ Teachers Have The Power !”, “Interactions In Education”, “Socratic Questioning” и “Philosophy with Children - Philosophy for All”

 

ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА


 • Песталоци програм Савета Европе за професионални развој наставника (Pestalozzi Programme - Council of Europe's programme for the professional development of teachers) Савет Европе, Директорат за демократско грађанство и партиципацију (COUNCIL OF EUROPE DGII Directorate of Democratic Citizenship and Participation)  Аутор и реализатор програма стручног усавршавања за наставнике
 • Фацилитатор онлајн платформе Песталоци програма 14.09.2014.-31.12.2017.
 • Подстицање демократске културе у школама Канцеларија Савета Европе у Београду.Координатор за Пожаревачку гимназију 01.04.2017.-30.03.2019.
 • Препорука за филозофско образовање у Европи и Северној Америци (Recommendations on the Teaching of Philosophy in Europe and North America) УНЕСКО
 • Учесник 14-16.02.2011. Филозофија са децом у Пожаревцу

Креативна педагогија

 • Координатор и реализатор 01.09.-30.11.2010. Зaштитa дeцe oд нaсиљa и прoмoциja сoциjaлнe инклузиje дeцe сa смeтњaмa у рaзвojу у зeмљaмa Зaпaднoг Бaлкaнa и Tурскoj.Oргaнизaциja „Приjaтeљи дeцe oпштинe Пoжaрeвaц“ .
 • Mрeжa oргaнизaциja зa дeцу Србиje - MOДС, УНИЦEФ, Mинистaрствo зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa,Mинистaрствo здрaвљa, Mинистaрсвo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja,Eврoпскa униja
 • Реализатор радионица за тимбилдинг 21.09.-28.11.2017.


 

Објављени радови

 • „Сведочанство нихилзма“, То јест, број 37, Нови Сад 1994.
 • „Схватање воље у суфизму са становишта односа човека и Бога у Исламу“, НУР, број 31, Београд 2001.
 • „Порекло филозофије и религије“, НУР, број 36, Београд 2002.
 • „Muhabat i αγαπη – љубав у исламу и хришћанству", НУР, број 38, Београд 2003.
 • “Чувајте се фине деце”, у Novi val i filozofija, Jesenski i Turk, Zagreb, Croatia, 2012.
 • “Become Skeptic In The Three Steps”, у „The Philosophy Shop - Ideas to try on“,Crown House Publishing Ltd, Велика Британија, 2012.
 • „Оцењивање без суза“, Време, број 1160, Београд, 28.март 2013.
 • »Filozofija s djecom« i motiviranje djece na učenje (UDK 371.3:1, 37.015.3:005.32), Metodički ogledi, Vol.19 No.2 Travanj 2013., Задар, Хрватска
 • Милош Јеремић, Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије и средње стручне школе, Klett, Београд, 2014.
 • Милош Јеремић, Хрестоматија филозофских текстова уз уџбеник филозофија за четврти разред гимназије и средње стручне школе, Klett, Београд, 2014.
 • Милош Јеремић, Приручник за наставнике филозофије, Klett, Београд, 2015.
 • Miloš Jeremić,Priručnik za nastavu filozofijeBelgrade: Klett, 2015